BioFinder

Novinka
1 559 Kč / ks 1 288 Kč bez DPH 3 118 Kč / 1 l
Skladem
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Aktivní pěna pro kontrolu kvality provedené sanitace nebo dezinfekce. Bez čekání a složitého vybavení snadno zjistíte, zda je povrch zbaven veškerých mikroorganismů, bakterií, plísní a biofilmů. Ideální pomocník do kuchyní, výčepů nebo výroben.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Aktivní pěna pro kontrolu kvality provedené sanitace nebo dezinfekce. Bez čekání a složitého vybavení snadno zjistíte, zda je povrch zbaven veškerých mikroorganismů, bakterií, plísní a biofilmů. Ideální pomocník do kuchyní, výčepů nebo výroben.

 • Cenově velmi výhodná kontrola hygienické čistoty i na nejméně dostupných místech
 • Odhalí kontaminaci všech možných biofilmů a mikroorganismů
 • Velmi snadná aplikace a rychlá reakce, zjištění mikrobiální kontaminace do 30 sekund
 • Plně funkční na všech typech povrchů
 • Po aplikaci a kontrole stačí opláchnout vodou

Návod na použití:

Ze vzdálenosti 10-15 cm jemně rozprašte roztok na kontrolovaná místa. Na kontaminovaných částech plochy se do 30 sekund roztok vysráží do formy bílé pěny, která kontrastuje s originální oranžovou barvou produktu. Pozitivní reakce BioFinderu je viditelná po dobu nejméně 10 minut. Při negativní reakci (čistém povrchu) se bílá pěna nevytvoří po uplynutí jedné minuty. Po aplikaci a kontrole povrch řádně opláchněte vodou.

Před použitím produkt neřeďte ani neprotřepávejte. Produkt nevystavujte přímému slunečnímu světlu a vysokým teplotám (>55°C). Skladujte při teplotách do 20°C. Prostředek není považován za nebezpečný pro životní prostředí dle stávající legislativy.

BioFinder - Návod

Pozitivní reakce s prostředkem BioFinder okamžitě vyvolává pěnící reakce ve formě bílých mikro-bublin, které jasně kontrastují s původní oranžovou barvou produktu, a tím je jasně rozeznatelná.

Balení

Balení obsahuje 500 ml BioFinderu v lahvičce s rozprašovačem, množství je určeno pro 50-100 aplikací.

Složení

Obsahuje peroxid vodíku, alkoholy, C12-18, ethoxylované, alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli.

Varování

 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P310 Okamžitě volejte lékaře poskytujícího první pomoc.
 • Obsah látek dle 648/2004/EC: <5% aniontové surfaktanty, 5-15% neiontové surfaktanty, 5-15% bělicí činidla na bázi kyslíku.

Bezpečnostní listy

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: