Vážení zákazníci, pokud si přejete zaslat Ecoluxin na Slovensko, svoji objednávku zašlete na email info@ecoluxin.cz Děkujeme.

Covid-19

V souvislosti se stávajícími opatřeními proti nemoci COVID-19 také naše společnost důkladně možnou účinnost našich produktů na zamezení šíření této nemoci. Vzhledem k tomu, že se naše přípravky (především Ecoluxin Premium a Ecoluxin ELKO) používají především na mytí pivního skla a nemají dezinfekční účinnost, rozhodli jsme se vydat následující doporučení ke správnému postupu této činnosti po uvolnění opatření (11.5.2020). Tato doporučení reflektují stávající informace od MZČR, doporučení SZU, KHS a nám známé vědecké studie.

Pro mytí pivního skla v restauračních zařízeních doporučujeme:

1. Použití profesionální myčky skla + ruční myčky typu spülboy

 • Dle dostupné myčky doporučujeme použít celý mycí program s maximálním výkonem, který dané zařízení umožňuje (nejméně 55°C). Teplota oplachu by neměla být nižší než 80°C a mycí režim se musí nechat dojet až do konce.
 • Umyté sklo necháme vychladnout na pokojovou teplotu na čistém místě.
 • Před čepováním piva použijeme standardní postup (spülboy -> mycí prostředek Ecoluxin -> oplach studenou vodou).
 • Myčku spülboy každý den pravidelně čistíme.

2. Použití ruční myčky typu spülboy a oplachu horkou vodou

 • V provozovnách, kde nejsou k dispozici profesionální zařízení určené k mytí použitého skla, doporučujeme důkladné mytí v myčce spülboy, a to způsobem:
  • Oplach na studené vodě
  • Důkladné umytí na kartáčích přípravkem Ecoluxin (doporučujeme dvojnásobnou dávku), případně lze použít houbičku.
  • Oplach studenou vodou
 • Následně opláchneme sklo horkou vodou a necháme jej vychladnout na čistém místě.
 • Před čepováním opláchneme sklenici studenou vodou, dle standardních postupů čepování piva.
 • Myčku spülboy čistíme každé 2 hodiny (vč. výměny vody), houbičku měníme 1x za den. Během dne můžeme houbičku ošetřit dezinfekčním přípravkem Anti-COVID.

K použití dezinfekčních a virucidních roztoků do myčky spülboy (spolu s mycím prostředkem) se stavíme zdrženlivě, neboť tento roztok bude podle našeho názoru velmi dráždivý na ruce výčepních. Pokud tak výčepní budou činit, doporučujeme, aby použili ochranné prostředky (rukavice).

V Brně dne 7.5.2020

 • Doporučení Ecoluxin na mytí pivního skla (od 11.5.2020): odkaz
 • Doporučení SZU: odkaz
 • Doporučení Asociace malých a středních podniků: odkaz